Guess Easter International Swim Meet 20th to 22nd April 2017 (20.-22.04.2017) - Gzira

Du bist hier: Veranstaltungen > Guess Easter International Swim Meet 20th to 22nd April 2017 > Ergebnisse
Ergebnisse - Bewerb wählen
Bewerb 35 - 50m Freestyle Women (Entscheidung)
Group A (Year of birth 2005-2009)
1.
RT +0.70
2.
GATT Sasha2005 W
RT +0.65
3.
RT +0.53
4.
BORG Kelsey2005 W
RT +0.69
5.
RT +0.47
6.
GALEA Maya2005 W
RT +0.54
7.
RT +0.87
8.
9.
RT +0.63
10.
DIMECH Julia2005 W
RT +0.72
11.
RT +0.67
12.
13.
ELLUL Jade2005 W
RT +0.75
14.
RT +0.64
15.
RT +0.38
16.
TURKER Nehir2005 W
RT +0.90
17.
18.
RT +0.67
19.
RT +0.81
20.
RT +0.70
21.
RT +0.64
22.
RT +0.73
23.
RT +0.70
24.
RT +0.49
25.
ARIS Phoebe2006 W
RT +0.86
26.
RT +0.70
27.
RT +0.88
28.
RT +0.76
29.
RT +0.84
30.
RT +0.81
31.
RT +0.61
32.
TANTI Emma2007 W
33.
RT +0.75
34.
RT +0.62
35.
RT +0.79
36.
RT +0.72
37.
SPITERI Thea2006 W
RT +0.52
38.
DELIN Maia2008 W
39.
DELIA Kristy2007 W
False start
False start
BONELLO Jade2006 W
False start
Group B (Year of birth 2004)
1.
RT +0.72
2.
RT +0.65
3.
RT +0.70
4.
RT +0.71
5.
RT +0.79
6.
RT +0.50
7.
RT +0.72
8.
RT +0.87
9.
SAID Leah2004 W
RT +0.67
10.
RT +0.61
11.
SAIA Nicole2004 W
RT +0.64
12.
RT +0.73
13.
14.
RT +0.85
15.
RT +0.72
16.
RT +0.79
17.
18.
RT +0.77
19.
AGIUS Giulia2004 W
PACE Bianca2004 W
Group C (Year of birth 2003)
1.
TANTI Leah2003 W
RT +0.69
2.
RT +0.70
3.
RT +0.71
4.
RT +0.68
5.
DEBONO Kyra2003 W
RT +0.69
6.
JONKER Luna2003 W
RT +0.82
7.
RT +0.69
8.
MUSCAT Paula2003 W
RT +0.64
9.
SHEASBY Eve2003 W
RT +0.94
10.
RT +0.86
11.
RT +0.74
12.
RT +0.96
13.
RT +0.81
14.
RT +0.72
15.
RT +0.94
16.
RT +0.76
17.
GAUCI Kelsey2003 W
RT +0.54
False start
CALLEJA Amy2003 W
False start
Group D (Year of birth 2002)
1.
RT +0.77
2.
RT +0.72
3.
RT +0.66
4.
RT +0.68
5.
RT +0.80
6.
RT +0.68
7.
RT +0.68
8.
CINI Lisa2002 W
RT +0.69
9.
RT +0.75
10.
RT +0.67
11.
VELLA Giulia2002 W
RT +0.69
12.
RT +0.66
13.
AGIUS Julia2002 W
RT +0.64
14.
ELENA Kaye2002 W
RT +0.92
15.
RT +0.70
16.
BORG Meg2002 W
RT +0.80
17.
MORRIS Jody2002 W
RT +0.72
18.
RT +0.70
19.
RT +0.76
20.
RT +0.68
21.
VELLA Emily2002 W
RT +0.84
22.
RT +0.85
23.
RT +0.84
24.
RT +0.66
25.
RT +0.67
CASSAR Katia2002 W
False start
Group E (Year of birth 2001)
1.
RT +0.71
2.
RT +0.59
3.
CALLO Sofie2001 W
RT +0.70
4.
RT +0.64
5.
ZINI Diletta2001 W
RT +0.85
6.
RT +0.80
7.
RT +0.74
8.
RT +0.78
9.
RT +0.67
10.
RT +0.70
11.
RT +0.75
12.
RT +0.67
13.
RT +0.68
14.
GAUCI Julia2001 W
RT +0.80
15.
JAMES Maria2001 W
RT +0.82
Group F (Year of birth 2000)
1.
RT +0.70
2.
RT +0.64
3.
RT +0.80
4.
RT +0.79
5.
RT +0.78
6.
RT +0.88
7.
RT +0.79
Open (Year of birth 1986-1999)
1.
RT +0.67
2.
RT +0.65
3.
RT +0.67
4.
RT +0.72
5.
RT +0.67
6.
RT +0.63
7.
LEPRI Giulia1999 W
RT +0.78
8.
RT +0.75
9.
RT +0.78
10.
RT +0.72
11.
RT +0.72
GRECH Pia1997 W