Öster. Mannschaftswettkämpfe der Schülerklasse (Jun 26 to 27, 2021) - Freibad Tivoli

You are here: Meets > Öster. Mannschaftswettkämpfe der Schülerklasse > Overview > Statistics
Overview - Statistics
Club
8
37
0
7
32
0
12
54
0
12
54
0
2
10
0
7
26
0
8
37
0
14
60
0
15
69
0
1
5
0
16
52
0
12
54
0
8
37
0
5
22
0
1
5
0
14
64
0
18
84
0
8
37
0
19
80
0
13
59
0
8
37
0
19
81
0
3
15
0
Sum
230
1011
0